Nijhuis / Essed / van Geijn | Foetale bewaking | Buch | sack.de

Nijhuis / Essed / van Geijn Foetale bewaking3rd Auflage 2016, 211 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 480 g
ISBN: 978-90-368-1642-7
Verlag: Springer, Berlin


Nijhuis / Essed / van Geijn Foetale bewaking

Simultane registratie van foetale hartactie en uterusactiviteit (cardiotocografie; CTG) is de internationale standaard bij de uitvoering van foetale bewaking. Ook de volledig herziene tweede druk van 'Foetale bewaking' concentreert zich grotendeels op de achtergronden en de beoordeling van het CTG. Het oek behandelt de foetale bewaking vóór de bevalling (antepartaal) en tijdens de bevalling (durante partu).
Het eerste deel besteedt veel aandacht aan de basiskenmerken van het hartfrequentiepatroon en aan de pathofysiologie van afwijkingen. Ook komt de foetale oxygenatie ruim aan bod. In het tweede deel worden meerdere aspecten van het CTG in het tweede en derde trimester van de zwangerschap en durante partu behandeld. 'Foetale bewaking' gaat ook in op andere technieken, zoals dopplerflowmetingen en het belang van microbloedonderzoek. In dit kader wordt tevens het zuurbase-evenwicht besproken. Alternatieve bewakingstechnieken worden behandeld om de lezer te laten zien welke nieuwe veelbelovende technieken in ontwikkeling zijn. Tevens wordt aandacht besteed aan de pasgeborene: zowel reanimatie bij perinatale asfyxie als mogelijke neonatale morbiditeit wordt behandeld. Het boek sluit af met een introductie van medicolegale aspecten; de lezer maakt kennis met de juridische terminologie en met valkuilen.
Gynaecologen (in opleiding), verloskundigen, arts-assistenten en verpleegkundigen die vanuit hun specialisatie belangstelling hebben voor foetale bewaking beschikken met dit standaardwerk over alle actuele informatie. Tevens bevat het boek alle gegevens waarop de cursus Foetale bewaking, die verplicht is voor assistenten in opleiding tot vrouwenarts, is gebaseerd.
De redactie van 'Foetale bewaking' is samengesteld uit de meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van de perinatologie in Nederland. Bij de inhoud van het boek zijn vrijwel alle academische centra en meerdere niet-academische ziekenhuizen betrokken.

Zielgruppe


Graduate

Weitere Infos & Material


Regelmechanismen van de foetale hartfrequentie.- Zuur-base evenwicht: Van interpretatie naar asfysie.- Klinisch-epidemiologische aspecten van foetale bewaking.- Kenmerken van een cardiotocogram.- Technische aspecten van cardiotocogram.- Beoordeling en interpretatie van het antepartum-cardiotacogram.- CTG-patronen en het foetale gedrag.- Beoordeling en interpretatie van het CTG tijdens de baring.- Het foetale ECG als intrapartum bewakingsmethode.- Amnio-infusie.- Doppler-flow.- Interpretatie van Doppler-diagnostiek.- Microbloedonderzoek.- Reanimatie van pasgeborenen.- Late gevolgen van aangeboren en perinataal verworven stoornissen van het zenuwstelsel.- Alternatieve technieken voor foetale bewaking.- Juridische aspecten van foetale bewaking.- Archivering van CTG's; NVOG-standpunt.


WIR VERWENDEN COOKIES

Einige Cookies sind notwendig für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, Ihnen ein optimales Erlebnis unserer Webseite zu ermöglichen.