van Dooren / van Dijk / van der Voort | Samenwerken Tussen Zorgorganisaties: Over Contract, Joint Venture En Fusie | Buch | sack.de

van Dooren / van Dijk / van der Voort Samenwerken Tussen Zorgorganisaties: Over Contract, Joint Venture En Fusie1. Auflage 2019, 153 Seiten, Kartoniert, Book, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 293 g
ISBN: 978-90-368-2348-7
Verlag: BOHN STAFLEU VAN LOGHUM


van Dooren / van Dijk / van der Voort Samenwerken Tussen Zorgorganisaties: Over Contract, Joint Venture En Fusie

Met de recente decentralisaties in de care ontstaat er een nieuw speelveld waarbij beleidsterreinen in elkaar overvloeien en de burger en de cliënt centraal staan. Niet meer de aandoening of beperking is bepalend maar de persoonlijke situatie. In de cure is een ontwikkeling te zien waarbij er steeds meer wordt gezocht naar efficiënter werken. De care en de cure worden steeds meer logisch met elkaar verbonden en nieuwe vormen van integrated care ontstaan. Deze ontwikkelingen hebben effect op zorgaanbieders. Waar ze tot voor kort per sector waren georganiseerd, ontstaan er steeds meer intersectorale verbanden. Concreet betekent dit dat zorgaanbieders zich hierop moeten aanpassen. Partijen gaan samenwerken of joint ventures oprichten. Uiteindelijk ontstaan nieuwe organisaties door fusies en overnames.
In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over een efficiënte inrichting van samenwerkingen en de consequenties daarvan. Er blijkt een grote vraag naar een handzame toelichting over de verschillende mogelijkheden van samenwerken en over de organisatorische en juridische consequenties. Met dit boek willen we leden van raden van bestuur en toezicht, bestuurders, managers en anderen die met samenwerkingen te maken krijgen meer duidelijkheid geven. We pretenderen hiermee niet volledig (juridisch) uitputtend te zijn maar willen een handzaam overzicht geven.
In dit boek komen de bedrijfskundige, fiscale, juridische en organisatorische aandachtspunten en consequenties van de verschillende vormen van samenwerking aan de orde. Deze worden verduidelijkt door een aantal casussen en checklists die als bijlagen zijn opgenomen.

Zielgruppe


Professional/practitioner

Weitere Infos & Material


.- Waarom samenwerken?.- Samenwerkingsvormen.- Aandachtspunten in bedrijfsvoering bij samenwerken.- De positie van werknemers en medezeggenschap.- De positie van cliënten.- De positie van opdrachtgevers.- Mededinging.- Privacy, IT en intellectueel eigendom.- Fiscale wetgeving.- Werkbedrijven, GGZ en GZ.- Organisatie.- Checklists.


Voort, Maarten van der
Fenna van Dijk is advocaat bij Kennedy van der Laan. Ernie van Dooren is jurist en bedrijfskundige bij Q-Consult Zorg. Henrike Berghuis is bedrijfskundige bij Q-Consult Zorg. En Maarten van der Voort (voorheen Kennedy van der Laan) is thans werkzaam als advocaat bij Benvalor in Utrecht. Zij ondersteunen al jaren organisaties in de zorg bij het opzetten en uitvoeren van samenwerkingen, fusies, personele unies en overnames.


Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen

Ihre Nachricht*
Wie möchten Sie kontaktiert werden?
Anrede*
Titel
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Firma
Telefon
Fax
Bestellnr.
Kundennr.
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.